Köpüklü Söndürme Sistemleri

Belirli oranlarda suyla karışan, köpük yapıcı maddenin hava ile genleşerek meydana getirdiği köpük, yanan sıvının yüzeyini kaplayarak oksijen ile temasını keser ve yanma ısısını düşürür.

Köpük, esas olarak parlayıcı ve yanıcı sıvı, dökülme ve tank yangınlarında soğutucu bir tabaka yaratacak şekilde kullanılır. Bu tür yangınlarda kullanılan en devamlı söndürme maddesi köpüktür. Sıvı yüzeyini kaplayan köpük tabakası, derinlik ve kararlılığına bağlı olarak oldukça uzun bir süre buhar çıkmasını engeller. Uygun bir süre sonra köpük tabakası temizlenebilir.


Köpük Hakkında

Köpük, kararlı değildir, fiziksel yada mekanik zorlamalar sonucu kolayca dağılabilir. Bazı belirli kimyasal buhar ve sıvılar köpüğü süratle bozarlar.

Hava hareketi ya da yanan maddelerden hızla yükselen gazlar köpüğün yangın alanından uzaklaşmasına neden olabilirler.

Köpük solüsyonları, iletken olduklarından elektrik sistemleri ile ilgili yangınlarda kullanılmaları tavsiye edilmez.

Yanıcı maddenin cinsi ( Hidrokarbon veya Polar olmasına göre) uygun köpük seçilmelidir.

Köpük cinsine uygun, köpük yapıcılar kullanılmalıdırlar.

Depolama, yükleme, boşaltma, pompa istasyonları gibi yerler için farklı sistemler ve köpük araçları seçilmelidir.

Köpük uygulaması için yeterli basınç, debi ve miktarda su kullanılmalıdır.

A ve B sınıfı yangınlarda etkilidir. Seyyar ve arabalı söndürücülerde ve merkezi söndürme sistemlerinde söndürme ajanı olarak kullanılmaktadır.

%3 - %6 Konsantrasyonlarda kullanılan, yanan madde muhteviyatına göre, en etkili şekilde müdahale edilebilecek çeşitli tipleri vardır.


Belli Başlı Uygulama Alanları

 • Yüzey altı köpük uygulamaları,
 • Köpük odası uygulamaları,
 • Taşıma havuzu uygulamaları,
 • Köpük sprinkleri ve köpük jeneratörü uygulamaları
 • Köpük monitörleri
 • Özellikle B sınıfı yangınlarda en etkin sistemdir:
 • Akaryakıt,yanıcı,parlayıcı kimyasal madde tanklarında,
 • Kimyasal madde depoları ve yakıt dolum istasyonlarında,
 • Uçak hangarları ve havaalanı bakım tesislerinde,
 • Yanıcı, parlayıcı madde imalat alanları, proses hatları,
 • Orman yangın savunması (uçak ve araç),
 • Deniz sektöründe kimyasal madde tankerleri,kargo tankları,
 • Tersane, havuz, rıhtım, iskele ve marinalarda,
 • Romörkörler, yangın savunma gemileri ve tankerlerde,
 • Rafinerilerde tüm üretim sahalarında,
 • İlaç, kimya, boya, gıda, lastik, baskı ve plastik sanayilerinde,
 • Askeri maksatlı açık ve kapalı depolar, dolum tesislerinde