Sulu Söndürme Sistemleri

Sprinkler sistemleri kurulumun yapıldığı alanda ortaya çıkacak yangını tamamen söndürmek veya bastırmak amaçlı kullanılır. Farklı tiplerdeki Sprinkler sistemleri kullanıldıkları alanda bulunan yanıcı maddenin cinsine göre yangın üçgeninin (Isı haline dönüşmüş enerji, oksijen ve yanıcı madde) arasındaki ilişkiyi keserek veya ögelerden birisini ortadan kaldırarak söndürme işlemini yapar.

Binalarda kullanılan sprinkler sistemleri kuru sprinkler sistemi ve ıslak sprinkler sistemi olmak üzere iki grupta incelenir.

  • Islak Sprinkler Sistemi
  • Kuru Sprinkler Sistemi

Islak sprinkler sistemleri basınçlı su ile dolu bir boru ağı kullanarak sabit yangın söndürme sağlayan ve uygun sprinklerden fışkıran su ile yangını kontrol altına alan ve söndüren sistemlerdir.

Bu sistemler; donma tehlikesi mevcut olmayan ve çevre sıcaklığının 95 °C’yi geçmediği yerlerde uygulanır. Donma riski olan mahallerde bulunan ıslak sprinkler sistemi bölümleri; antifriz sistemi veya elektrikli izlemeli ısıtıcı kablo sistemi ile korunmalıdır. Sistemin yerleştirileceği binanın, içi su dolu boru sistemini taşıyacak mukavemette olması gerekir. Sistemi meydana getiren ana parçalar; kontrol valşeri, itfaiye bağlantısı, su akış indikatörü, ıslak alarm valfı ve sprinkler başlıklarıdır.

Kuru sprinkler sistemi özellikle donma tehlikesi olan ısıtılmayan binalarda kullanılır. Kuru tip sistemlere yangın dolabı hattı bağlanamaz. açık başlıklar kullanılır. Vana manuel olarak veya algılama Bir kuru alarm valfı ile sistem kapasitesi 2940 lt’den daha büyük sistemler kontrol edilemez.

Kuru sprinkler sistemini meydana getiren ana sistem parçaları çek-valf, kontrol valfı, kuru alarm valfı, sisteme en çok 30 dakikada normal hava basıncı sağlayacak kapasitede basınçlı hava kaynağı, sistem kapasitesi 1900 lt’yi geçtiğinde kullanılan akselator, su motor alarmı veya elektrik alarmı ile basınç ölçüm cihazları ve sprinkler başlıklarından oluşmaktadır.

Yangın meydana geldiğinde açığa çıkan ısı, sprinklerinin açılmasına ve sistemden basınçlı gazın çıkmasına neden olur. Basıncın belli bir değere düşmesi ile kuru alarm valfı açılır ve su borular içinde akmaya başlar. Bu esnada su alarmı veya elektrikli basınç anahtarı elektrik alarmını çalıştırır. Su aktığı müddetçe alarm devamlı olarak çalmaya devam eder.