Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemleri

Hidrantlar ve Yangın Dolapları sulu ve köpüklü söndürmenin yapıldığı bütün yerlerde kullanılır. Hidrantlar yangın esnasında itfaiye ekibinin ve görevli personelin basınçlı su ihtiyacını karşılama amacı ile genellikle açık alanlarda kurulurlar. Yangın dolapları ise genellikle kapalı alanlara monte edilir.

İç düzeneklerinde 1-20 metre uzunluğunda, yassı tipte genişliği 85mm ve çapı 52mm olan TS-9222 sayılı standardına uygun yassı hortum ve uç kısmında TS-3145 standardına uygun Lans (Nozul) takılmalıdır. Hortum su tesisatına bağlı olarak hazır şekilde tutulmalıdır. Bu tip yangın dolapları vana kontrollü sistemlerdir. Normal halde hortumda su yoktur, hortum tamamen açıldıktan sonra tesisatı besleyen ana vana açılarak su girişi sağlanır.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği Madde 94'e göre;

 • Yüksek binalarda,
 • Boyutu 60 m’yi geçen katlarda,
 • Toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında,
 • Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda,
 • Isıl kapasitesi 350 kW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması zorunludur.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği Madde 95'e göre;

 • Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir.
 • Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 l/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır.
 • Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m, az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır.
 • Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir.
 • Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı 150 mm olmalıdır.
 • Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrantı olmalı ve TS 2821 nolu standarda uygun olmalıdır.