Yangın İhbar ve Algılama Sistemleri

Yangın algılama ve uyarı sistemleri yangınla mücadelenin en önemli aşamasıdır. Yangın algılama ve erken uyarı sistemleri, yangının etkin bir şekilde kontrol altına alınması gereken ilk dakikalarında, tehlikenin algılanmasını saglayıp ilk müdahale aşamasını hızlandırarak can ve mal kaybını önlemek için kurulurlar.

Yangın sistemleri, tüm bileşenleriyle birlikte Türkiye’de TSE (ve Yangından korunma yönetmeliği), Avrupa’da EN54-14, Kuzey Amerika’da NFPA, Rusya’da SniP ve benzeri yönetmeliklere uygun olarak seçilmek ve projelendirmek zorundadır. Ayrıca bileşenlerin üretim ve tasarımlarıyla ilgili çeşitli standart ve onaylarda vardır (UL, ULC, LPCB, GOST, TSE gibi).

Firmamız yangın ihbar ve algılama sistemlerinde SIEMENS'in panel ve ürünlerini kullanmaktadır.

Yangın algılama ve uyarı sistemleri uygulanış şekilleri itibari ile özetle şu şekildedir;

  • İnteraktif Akıllı İhbar Sistemi
  • Analog Adresli İhbar Sistemleri
  • Kablosuz Yangın Sistemleri
  • Konvansiyonel İhbar Sistemleri

AB standardı EN54’e uygun Siemens Cerberus Pro yangın algılama sistemi, tüm parçaları ve özel güvenlik fonksiyonları ile donatılmış olup en temelden en karmaşık uygulamalara kadar çözüm sunabilmektedir. Sistemin düz ve basit yapısı, planlamayı kolaylaştırdığı gibi müşterinin altyapısına kolayca uyarlanabilmesini ve sistem ağının zaman içinde genişletilebilmesine olanak sağlamıştır.

Siemens Cerberus Pro yangın kontrol panellerinin kurulumu kompakt tasarımı sayesinde son derece basit ve anlaşılır şekildedir. Ayrıca kullanılan paneller, müşterinin mevcut IT ağlarına entegre edilebilmektedir.

Siemens Cerberus Pro portföyü, hızlı ve güvenilir yangın algılama fonksiyonuna ek olarak, alarm iletimi özelliği sayesinde operatörlerin durumu zaman geçirmeden fark etmesini sağlayabilir. Bu, optik, termal ve çoklu algılayıcı (sensör) detektörleri olan yangın detektörleri gibi, karmaşık algılama ve kontrol özelliklerine sahip ürünlerle mümkün olur. Siemens Cerberus Pro detektörlerin tümleşik algoritmaları ile seçilebilir parametre kümeleri, yanlış alarm ihtimalini azaltmaktadır. Depo ve kütüphane gibi iddialı uygulama alanları için, tespit edilebilir alev ve doğrusal duman detektörleri gibi kapsamlı bir özel duman detektörleri portföyü de mevcuttur.

Siemens Cerberus Pro sisteminde tüm çevresel birimler otomatik olarak ayarlanmakta ve aktif hale getirilmektedir. Bu aşamadan sonra artık yangın güvenlik sistemi kullanıma hazırdır. Bağlantı test cihazı, hataları tam olarak tespit ederek zaman ve masraflardan tasarruf sağlar. Sistem, uzaktaki herhangi bir yerden Internet aracılığıyla çalıştırılabilir. Bu, sistemin sürekli işletilmesi ve bakımı için de geçerlidir.

Analog Adresli İhbar sistemleri orta ve büyük boy işletmeler için tercih edilen sistem olup noktasal algılama prensibine göre çalışır. Loop prensibine göre dizayn edilir. Her bir loop üzerine yaklaşık 128 yangın elemanı bağlanabilir. Loop sayısı yangın panelinin kapasitesi ile sınırlıdır. Herhangi bir alarm durumunda alarmın hangi noktadan geldiği panel üzerinden kolayca gözükmektedir.

Temel Bileşenleri:
  • Algılayıcılar (dedektörler)
  • Manuel uyarı cihazları (ihbar butonları)
  • Uyarıcılar (sesli ve ışıklı uyarı cihazları)
  • Santraller (kontrol ve karar verici cihazlar)

Bu sistemlere ayrıca sprinkler sistemi, sesli tahliye, yangın telefonları, otomatik yangın söndürme sistemleri, havalandırma ve iklimlendirme, duman tahliye sistemleri, acil aydınlatma ve yönlendirme, CCTV sistemleri kontrol işlevleri entegre edilebilir.

Bu sistemlerin koordineli çalışması yangın, deprem vb. acil durumlarda paniği önlemek ve binanın tahliyesini planlı olarak gerçekleştirmek için son derece önemlidir.

Yangın algılama bölgeleri olarak zonlardan oluşan sistemlerdir. Yangın algılamada yangın alarmının hangi dedektörden geldiği bilinemez. Sadece hangi dedektör gurubundan yani zondan geldiği tespit edilebilir. Küçük çaplı sistemlerde 30-40 dedektörde ve açık alanı çok olan mekanlarda bu sistem herhangi bir problem yaratmazken, yangın dedektörü (Duman,Isı,Alev) sayısı 100 leri hatta binleri bulduğundan yangının algılanıp takip edilmesi imkansız hale gelir.

Amacı yangını erken haber vermek olan yangın alarm sistemleri ile yangının hangi noktada olduğu çok geç haber alınır ve geç müdahalelere sebebiyet verilebilir.

Siemens, yangın algılama sistemlerini daha verimli hale getiren yeni kablosuz yangın algılama sistemi ile kısaca Swing olarak adlandırılan Siemens Wireless Next Generation sistemiyle kablolamanın uygulanamadığı ya da tercih edilemediği yerlerde güvenilir bir sistem kurma imkanı sağlamaktadır.