Yivli Boru Bağlantı Elemanları

Yivli boru bağlantıları kaynaklı imalatın yapılmasının mümkün olmadığı yerlerde kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

Parçalarının kolaylıkla takılıp çıkarılabiliyor olmasından tesisatta gerekli görülen noktalarda ve tesisatın depremden korunmasına yönelik uygulamalarda, kısmi olarak da müdahale edilebilmektedir. Ayrıca borular ezme veya kesme metodu ile yiv açılarak üzerinde contaları bulunan kaplinler vasıtasıyla birleştirilebilinir. Diğer bağlantı türlerine göre işçilik süresi daha kısadır. Borulama şartlarının zor olduğu alanlarda boru güzergâhında esneklik sağlar.

Borulara Kesme metodu ile yiv açma işlemi özel yiv makinesi veya tornada yapılır. Kesme metodu genellikle, orta ve ağır seri borularda yüksek çaplarda tercih edilir. Borunun et kalınlılığının %50’sinin altında bir metal parça borudan kesilir. Kesme derinliği; yivli ekipman üreticisi tarafından verilen boru et kalınlığı değerlerine göre belirlenmelidir. Ezme metodu ile yiv açma işleminde özel yiv açma aletleri kullanılır. Ezme metodu, çeşitli et kalınlıklarında ve büyük çaplarda uygulanabilmektedir. Ezme metodunda boru ezilerek, yiv açılır. Yiv ölçüleri, boru ucuna mesafe ve yiv derinliği üretici tarafından verilen boru et kalınlığı değerlerine göre belirlenmelidir. Yiv üzerine kaplin contası yerleştirildikten sonra kaplin üzerindeki vidalarla sabitleştirilir. Vidalar sabitleştirilirken uygun torklarda sıkılmalıdır. Kaplinlerin contalarının tipi ve sıcaklık derecesi, standart uygulamalarda ortam koşullarına uygun olarak seçilmelidir.


Borudan branşman alınan noktalarda, çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanları kullanılabilir. Kullanılan çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanının çıkış ağzındaki conta için üretici tarafından verilen delik ölçüsünde delik açılır. Çıkış ağızlı yivli bağlantı elemanları boru bağlantısı görevi görmez. Bağlantı elemanın çıkış ağzı tesisatın devamında kullanılacak dişli veya yivli boru bağlantı türüne uygun olarak seçilmelidir.

Boru üzerinde kesik veya ezme metodu ile açılan yiv ölçüsü, bağlantı ekipmanları ile uyumlu olmalıdır.

Conta içeren yivli bağlantı elemanları, kuru ve ön tepkili sistemlerde kullanıldığında, kuru borulu sistem için onaylı olmalıdır.

Boruların yiv açılarak birleştirilmesinde kullanılan yivli bağlantı elemanları ve contaları yangın kullanımı için onaylı olmalıdır.

Deprem güvenliği önem taşıyan projelerde, yangın boru hatlarına esneklik verme amacı ile kullanılırlar. İşçilik ve montaj malzemesi maliyetlerini %40-50 arasında düşürerek, hızlı ve ucuz montaj olanağı sağlarlar. 1" - 12" çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler. Rijit tip kaplinlere göre daha fazla elastikiyet sağlarlar ve basınç değerleri daha yüksektir.

1" - 12" çapında; galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler. Esnek tip kaplinlere göre daha az elastikiyet sağlarlar ve basınç değerleri daha düşüktür.

Flanş tipte bir bağlantıdan yivli tipte bağlantıya dönmek için kullanılan, tek tarafı flanşlıi diğer tarafı yiv açılmış bağlantı malzemesidir. 2" - 24" çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler. ANSI 150, PN 10 ve PN 16 flanş bağlantıları mevcuttur.

Flanş tipte bir bağlantıdan yivli tipte bağlantıya dönmek için kullanılan, tek tarafı flanşlıi diğer tarafı yiv açılmış bağlantı malzemesidir. 2" - 24" çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler.ANSI 150, PN 10 ve PN 16 flanş bağlantıları mevcuttur.

90°, 45°, 22 1/2°, 11 1/4° olarak, 1" - 12" çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler.

Giriş ve çıkış ağizları aynı çap ölçüsünde, 1" - 12" çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler.

Giriş ve çıkış ağizları ayrı çap ölçüsünde, 2" x 1" ile 24" x 20" dönüştürücü çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler.

Giriş ve çıkış ağzı ayrı çap ölçüsünde, 1 1/4" x 1" ile 8" x 6" dönüştürücü çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler.

Sprinkler hatları boru birleşme nokataları üzerinden, herhangi başka bir fitting malzemesine ihtiyaç duyulmaksızın çıkış almak için tasarlanmışlardır. 2" x 1/2" ile 6" x 2 1/2" dönüştürücü çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler. Çıkış ağızları BSP dişli veya yivli olarak iki tipte mevcuttur.

Sprinkler hatları üzerinden, herhangi başka bir fitting malzemesine ihtiyaç duyulmaksızın sprinkler bağlamak için tasarlanmışlardır. 1" x 1/2" ile 2 1/2 x 3/4" dönüştürücü çapında; Galvanizli ve Kırmızı Boyalı renklerde imal edilirler. Çıkış ağızları BSP dişli veya yivli olarak iki tipte mevcuttur.